ปัญหากระบวนการยุติธรรม (3)

Posted: มิถุนายน 16, 2014 in ไม่มีหมวดหมู่

เมื่อพิจารณาถึงสถานที่ในการควบคุมตัวผู้ต้องขัง พบว่ามีลักษณะแปรผกผันกับสภาพปัญหาความแออัดและจำนวนผู้ต้องขังที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยสถานที่ในการควบคุมผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากก่อสร้างมาเป็นเวลานาน อาคารสถานที่จึงขาดความมั่นคงแข็งแรง โดยในปัจจุบันมีเรือนจำที่มีอายุเกิน 100 ปี จำนวน 10 แห่ง อายุ 50 ปีขึ้นไปถึง 100 ปี จำนวน 41 แห่ง และเมื่อคิดอายุเฉลี่ยทั่วประเทศพบว่ามีอายุเฉลี่ย 42 ปี ด้วยเหตุนี้ เรือนจำที่มีอยู่ในปัจจุบันบางแห่งจึงอาจไม่เหมาะสมต่อการควบคุมและแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง รวมถึงประสบปัญหาและข้อจำกัดในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องขององค์กรสหประชาชาติ ตลอดจนหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน เนื่องจากสถานการณ์ผู้ต้องขังอยู่อย่างแออัดและเกินความจุของเรือนจำ ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะขึ้นภายในเรือนจำ ซึ่งกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมดูแลและชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ ปัญหาและข้อจำกัดที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ปัญหาที่ตั้งของเรือนจำไม่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยและควบคุมผู้ต้องขัง เนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ชุมชนเมืองเกิดการขยายตัว ส่งผลให้พื้นที่รอบข้างเรือนจำกลายเป็นชุมชนหรือเขตสำคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีปัญหาการคมนาคมติดขัดและมีประชาชนอยู่อาศัยบริเวณโดยรอบเป็นจำนวนมาก ทำให้เรือนจำไม่สามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังภายในได้ อีกทั้งยังกระทบต่อความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยของเรือนจำ อีกทั้งยังกระทบต่อความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยของเรือนจำ ประกอบกับชุมชนบางส่วนคัดค้านการตั้งเรือนจำในเขตที่พักอาศัย ซึ่งทำให้เรือนจำประสานความร่วมมือและขอความช่วยเหลือในการดำเนินการกับชุมชนได้ยากขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s