Patani United Liberation Organization

Posted: พฤษภาคม 9, 2011 in การก่อการร้าย

Patani United Liberation Organization (PULO)

ความเป็นมา : เป็นกองกำลังอิสระทางทหารที่ต้องการประกาศให้ปัตตานีเป็นรัฐอิสระจากรัฐบาลไทย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1968 ภายใต้การนำของ Kabir Abdul Rahman ที่มีกองกำลังทางทหารที่ทำหน้าที่ก่อวินาศกรรมซึ่งรู้จักในชื่อของ Patani United Liberation Army (PULA) โดยกลุ่มผู้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนซึ่งเรียกตนเองว่า New PULO ได้แยกตนเองออกมาจากองค์กรหลักในปี ค.ศ.1995

วัตถุประสงค์ : เป้าหมายในการก่อการร้ายของกองกำลังคือผู้ที่มีความสัมพันธ์หรือให้การสนับสนุนรัฐบาลไทย พลเมือง ทหาร ตำรวจ และเมื่อไม่นานมานี้ได้เปลี่ยนเป้าหมายเป็น พระ ครู หรือแม้กระทั่งอาสาสมัครมุสลิม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s