Travis Hirschi

Posted: เมษายน 11, 2011 in อาชญาวิทยาแนวสังคมวิทยา

Travis Hirschi

Social Control Theory

อาชญากรรมเกิดขึ้นจากระบบการควบคุมทางสังคมมีความอ่อนแอ ซึ่งปัจจัยที่จะสามารถควบคุมให้บุคคลปฏิบัติตามกฎของสังคมได้มี 4 ประการ คือ

Attachment (ความรู้สึกผูกพัน)

ความรู้สึกด้านอารมณ์ จิตใจและความอ่อนไหว
Commitment (ความยึดมั่น) ความรู้สึกมีหน้ามีตา และมีสถานภาพทางสังคม
Involvement (ความเกี่ยวข้อง) การใช้เวลาไปกับกิจกรรมต่างๆ
Belief (ความเชื่อ) ระดับของความเชื่อในการเคารพกฎหมาย
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s