Ross Matsueda

Posted: เมษายน 11, 2011 in อาชญาวิทยาแนวสังคมวิทยา

Ross Matsueda

Reflected Appraisal Process

การติดต่อสื่อสารในสังคมทำให้บุคคลเกิด “กระบวนการรับรู้ประเมินตัวบุคคล” ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการ “กำหนดตนเอง” ซึ่งกระบวนการรับรู้ประเมินตัวบุคคลเป็นสาเหตุของการทำให้ตัวบุคคลเกิดความสำนึกหรือเข้าใจว่าเป็นอาชญากร และในที่สุดก็จะมีพฤติกรรมอาชญากรตามความสำนึกหรือความเข้าใจนั้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s