Patricia A. Jacobs

Posted: เมษายน 11, 2011 in อาชญาวิทยาแนวชีววิทยา

Patricia A. Jacobs

ได้ทำการศึกษาโครโมโซมของมนุษย์ที่มีความผิดปกติ พบว่าโครโมโซม XYY เป็นลักษณะผิดปกติของเพศชายซึ่งเรียนว่า Supermale โดยโครโมโซม Y ที่เพิ่มขึ้นมาจะมีแนวโน้มทำให้ชายดังกล่าวมีพัฒนาการทางร่างกายในลักษณะรูปร่างสูงใหญ่กว่าคนปกติ และอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าวทำให้มีแนวโน้มในการประกอบอาชญากรรมสูง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s