Michael L. Benson

Posted: เมษายน 11, 2011 in อาชญาวิทยาแนวสังคมวิทยา

Michael L. Benson

ศึกษาโดยสัมภาษณ์ผู้ที่ถูกจับกุมในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ (White collar crime) พบว่า บุคคลเหล่านี้เมื่อผ่านกระบวนการพิจารณาคดีตามระบบกระบวนการยุติธรรมที่มุ่งประณามบุคคลที่กระทำผิด เป็นเหตุให้บุคคลเหล่านี้เกิดความรู้สึกอับอายและขายหน้า ซึ่งอาจทำให้บุคคลเหล่านี้พัฒนาอารมณ์และความรู้สึกของความแค้น และความเกลียดชังต่อกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น จึงสรุปได้ว่ากระบวนการยุติธรรมที่มุ่งเน้นแต่การประณามหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และมุ่งเน้นแต่เฉพาะการลงโทษ นอกจากจะไม่ทำให้บุคคลที่กระทำผิดเกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมาย แล้วกลับทำให้บุคคลซึ่งมีความคิดที่จะเลิกกระทำผิดกฎหมายกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s