Frank Tannenbaum

Posted: เมษายน 11, 2011 in อาชญาวิทยาแนวสังคมวิทยา

Frank Tannenbaum (1893-1969)

Dramatization of evil

การควบคุมอาชญากรรมของสังคมจะเป็นสาเหตุของปัญหาอาชญากรรมมากกว่าจะเป็นการแก้ไข โดยการควบคุมทางสังคมต่อบุคคลจะส่งผลให้บุคคลดังกล่าวกลายเป็นอาชญากรต่อไป เช่น เมื่อเด็กผู้ชายถูกจับกุมและถูกตีตราว่าเป็นอาชญากร เด็กผู้ชายคนนั้นจะไม่มีทางเลือกอื่น เว้นแต่จะเลือกไปเป็นอาชญากรอาชีพที่ได้ถูกกำหนดโดยกระบวนการตีตราที่เกิดจากปฏิกิริยาโต้ตอบของบุคคลในสังคม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s