Cesare Lombroso

Posted: เมษายน 11, 2011 in อาชญาวิทยาแนวชีววิทยา

Cesare Lombroso

มีแนวเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของอาชญากรไว้ว่า รูปร่างทางกายภาพเป็นเครื่องแสดงออกถึงความผิดปกติ เช่น การมีรูปศีรษะบิดเบี้ยวไม่เหมือนธรรมดา คางยาว ขนาดหูผิดปกติ จมูกเบี้ยว ฯลฯ ดังนั้น บุคคลที่เกิดมาอาจมีลักษณะของบรรพบุรุษติดตัวมาด้วย อาทิ บรรพบุรุษที่แขนขาลีบเป็นอาชญากรลูกหลานของบรรพบุรุษดังกล่าวถ้ามีลักษณะแขนขาลีบก็อาจเป็นอาชญากรดังเช่นบรรพบุรุษ โดย Lombroso เรียกอาชญากรประเภทนี้ว่า “A Born Criminal”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s