อาชญาวิทยา (Criminology)

Posted: เมษายน 11, 2011 in ไม่มีหมวดหมู่

อาชญาวิทยา หมายถึง วิทยาการที่ว่าด้วย ปัญหาอาชญากรรม สาเหตุอาชญากรรม และการป้องกันอาชญากรรม โดยมีสถานภาพเป็นสหวิทยาการ เนื่องจากเป็นการศึกษาถึงสาเหตุในการกระทำผิดของคน โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆมาใช้อธิบายการกระทำของคน (สมุนทิพย์)

อาชญาวิทยา หมายถึง วิชาที่เกี่ยวกับการรักษาระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม ได้แก่ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และอาชญาวิทยา (www.pixiart.com)

อาชญาวิทยา หมายถึง การทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นอาชญากรรมและใครเป็นอาชญากร ทั้งนี้ พฤติกรรมที่เป็นอาชญากรรมในสังคมหนึ่ง อาจไม่เป็นอาชญากรรมในอีกสังคมหนึ่ง (เนฟวี่ IP : 203.121.138.169)

อาชญวิทยา หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอาชญากรรม พฤติกรรมอาชญากรและสาเหตุของการประกอบอาชญากรรม โดยใช้วิธีการอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และใช้ความรู้จากหลายสาขาวิชา มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการศึกษาหรือมีลักษณะของสหวิทยาการ (Interdisciplinary science) โดยศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประสานศาสนศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (http://pirun.ku.ac.th/~b4908312/CRIMINOLOGY.ppt)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s