นักอาชญาวิทยา Criminologist

Posted: เมษายน 11, 2011 in ไม่มีหมวดหมู่

นักอาชญาวิทยา Criminologist

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทางอาญาของคนในสังคม การก่ออาชญากรรม และส่วนที่เป็นกระบวนการที่สังคมใช้ในการบังคับควบคุมอาชญากร กล่าวคือเป็นอาชีพที่หาสาเหตุของการกระทำความผิดว่ามาจากเหตุใด กระบวนการกระทำผิดเป็นอย่างไร และดูแลเพื่อหาทางป้องกันแก้ไข มิให้เกิดการกระทำผิดซ้ำขึ้นในสังคม หรือปรับปรุงแก้ไขผู้ที่กระทำผิดให้กลับเข้ามาเป็นคนดีไปสู่สังคมต่อไป ที่เป็นนักปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม จำเป็นต้องสวมบทบาทของนักอาชญวิทยาด้วยเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม เช่น ตำรวจ นักกฎหมาย ศาลเยาวชน และครอบครัว นักงานคุมประพฤติอัยการ และนักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s