Sigmund Freud

Posted: มีนาคม 28, 2011 in อาชญาวิทยาแนวจิตวิทยา

Sigmund Freud (6 May 1856 – 23 September 1939) the father of psychoanalysis

Psychoanalysis Theory

มีแนวคิดว่าจิตใจของมนุษย์ประกอบด้วยส่วน 2 ส่วนที่สำคัญ คือ จิตสำนึก (Conscious) และจิตใต้สำนึก (Subconscious) ซึ่งมูลเหตุเบื้องต้นของบุคลิกภาพเกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึก โดยจิตใต้สำนึกนั้นมีอยู่หลายระดับทำให้บุคลิกภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกัน โครงสร้างบุคลิกภาพที่เกิดจากจิตใต้สำนึกมี 3 ประการ ได้แก่

–  ID  เป็นโครงสร้างทางจิตใจพื้นฐาน  เป็นสัญชาติญาณหรือสภาพจิตใจที่ไม่ได้ขัดเกลา  ส่วนใหญ่มักเป็นความต้องการแรกของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร  โดยอาชญากรมักจะเป็นผู้ที่ไม่สามารถจะบังคับส่วนที่เป็น ID ของตนได้

–  EGO  เป็นโครงสร้างทางจิตใจที่ได้รับการพัฒนามาจาก ID เมื่อผ่านการเรียนรู้

–  SUPER EGO  เป็นโครงสร้างทางจิตใจขั้นสูงสุดที่มีการขัดเกลาพัฒนา โดยได้รับอิทธิพลจากศีลธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และกฎเกณฑ์ทางสังคม

บุคลิกภาพของคนเกิดจากการทำงานร่วมกันของจิตใต้สำนึกทั้ง 3 ประการนี้ และหากจิตใต้สำนึกประการใดมีอิทธิพลมาก จิตใต้สำนึกนั้นย่อมส่งผลต่อบุคลิกภาพของบุคคลนั้น

–  หาก ID มีอิทธิพลมาก บุคคลนั้นจะมีบุคลิกภาพเอาแต่ใจตนเอง

–  หาก EGO มีอิทธิพลมาก บุคคลนั้นจะเป็นคนมีเหตุผล

–  หาก SUPER EGO มีอิทธิพลมาก บุคคลนั้นจะเป็นคนที่มีอุดมคติ

Psychosexual developmental stage

มีแนวคิดว่าความต้องการทางร่างกายเป็นความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ มนุษย์แสวงหาความสุขความพอใจจากส่วนต่างๆ ของร่างกายที่แตกต่างไปตามวัย โดยพัฒนาไปเป็นขั้นตอนตามลำดับ เริ่มต้นจากแรกเกิดและสิ้นสุดในวัยรุ่น ได้แก่

1. ขั้นแสวงหาความสุขจากอวัยวะปาก (Oral Stage) เริ่มตั้งแต่คลอดจนถึงอายุ 18 เดือน ช่วงระยะเวลานี้มนุษย์จะมีความสุขด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยปาก เช่น ดูด เคี้ยว กัด หากมีพัฒนาการในขั้นนี้ในช่วงวัยนี้ไม่สมบูรณ์ เมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็จะแสวงหาความสุขทางปากต่อ เช่น ชอบกิน ชอบสูบบุหรี่ ชอบเคี้ยวหมากฝรั่ง ชอบพูด ชอบนินทา

2. ขั้นแสวงหาความสุขจากอวัยวะทวารหนัก (Anal Stage) เริ่มตั้งแต่อายุ 18 เดือนจนถึงอายุ 3 ปี ช่วงระยะเวลานี้มนุษย์จะมีความสุขด้วยการทำกิจกรรมที่ใช้ทวารหนัก หากมีพัฒนาการในขั้นนี้ในช่วงวัยนี้ไม่สมบูรณ์ เมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีบุคลิกภาพเป็นคนเจ้าระเบียบ รักความสะอาด

3. ขั้นแสวงหาความสุขจากอวัยวะเพศขั้นปฐมภูมิ (Phallic Stage) เริ่มตั้งแต่อายุ 3 ปีจนถึงอายุ 6 ปี ช่วงระยะเวลานี้มนุษย์จะมีความสุขด้วยการทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยอวัยวะเพศ หากมีพัฒนาการในขั้นนี้ในช่วงวัยนี้ไม่สมบูรณ์ เมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็จะเกิดปัญหาทางเพศ เช่น Homosexual

4. ขั้นแสวงหาความสุขจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว (Latency Stage) เริ่มตั้งแต่อายุ 6 ปีจนถึงอายุ 11 ปี ช่วงระยะเวลานี้พัฒนาการส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นไปอย่างเชื่องช้าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา ระยะเวลานี้จะมีการพัฒนาชีวิตสังคมนอกครอบครัว โดยเริ่มแสวงหาความพึงพอใจจากการติดต่อกับผู้คนรอบตัว

5. ขั้นแสวงหาความสุขจากแรงกระตุ้นทุติยภูมิทางเพศ (Genital Stage) เริ่มตั้งแต่อายุ 12 ปีจนถึงอายุ 20 ปี ช่วงระยะเวลานี้ลักษณะทุติยภูมิทางเพศบรรลุนิติภาวะสมบูรณ์ เช่น รังไข่ผลิตไข่ หรืออัณฑะผลิตน้ำอสุจิ เริ่มมีเพื่อนต่างเพศ โดยลักษณะผิดปกติทางเพศจะเริ่มแสดงในระยะนี้

บุคลิกภาพที่ดี คือ การประสมประสานกันระหว่างการพัฒนาการในขั้นต่างๆ ในอัตราส่วนที่พอเหมาะพอควร ซึ่งขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s